Hondenschool Rosmalen!
Al tientallen jaren DE Hondenschool van de regio!

Inschrijfformulier

 

Indien je dit formulier invult verklaar je:

Dat de ingeschreven hond gedurende de afgelopen 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor besmetting met hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt.

U verklaart voorts met de hond niet te zullen deelnemen aan de les indien deze besmetting of het lijden aan enigerlei besmettelijke ziekte (bv. kennelhoest) zich voor aanvang van de les mocht openbaren.

Tevens is ondertekende aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden.

Hondenschool Rosmalen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook en zal in onderhavige gevallen aanspraak doen op persoonlijke WA-verzekering van betrokkenen. Controleer of uw WA-verzekering deze schade dekt.

Betaling vind plaats bij inschrijving. Dit gaat via IDEAL.

Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk.